جراحی حفظ پستان

درمان جراحی سرطان پستان از قدیم شامل برداشتن کامل پستان و غدد لنفاوی زیر بغل بوده است. این درمان اکنون هم در بسیاری از بیماران باید انجام گردد اما در گروه عمده ای از بیماران امکان جراحی حفظ پستان با رعایت شرایط علمی و تکنیکی لازم امکان پذیر است. در این موارد بخشی از پستان یعنی توده سرطانی و حاشیه ای از بافت سالم پستان برداشته میشوند و با تکنیک های جراحی پلاستیک بازسازی پستان با بافت باقیمانده طبیعی انجام می گردد. این درمان در صورتیکه صحیح و اصولی انجام گردد در مقایسه با برداشتن کامل پستان دردرازمدت نتیجه بقاء یکسان دارد.

به منظور پیشگیری از ادم لنفاوی اندام فوقانی پس از برداشتن غدد لنفاوی زیربغل، تکنیک جراحی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان کاربرد وسیعی پیدا کرده است و با این روش میتوان درصورتی که ابتلاء غدد لنفاوی زیربغل وجود نداشته باشد این غدد را حفظ کرد و از تورم لنفاوی بازو و ساعد پیشگیری کرد.