جراحی پستان:

در اکثر مراحل سرطان پستان، جراحی درمان استاندارد این بیماری است. در جراحی پستان ممکن است بخشی از پستان و یا تمام بافت پستان برداشته شود . در جراحی حفظ پستان ( انکوپلاستی) توده سرطانی همراه با حاشیه ای از بافت سالم پستان برداشته میشود و در همان زمان با تکنیک جراحی ترمیمی و استفاده از باقیمانده بافت پستان، بازسازی پستان انجام می گردد. در ماستکتومی نسج پستان بطور کامل برداشته می شود.

جراحی غدد لنفاوی زیر بغل:

درصورتیکه گرفتاری غدد لنفاوی زیر بغل وجود داشته باشد در زمان جراحی پستان این غدد لنفاوی برداشته می شوند ولی در مواردی که در زمان جراحی غدد لنفاوی بر اساس معاینه و تصویربرداری مبتلا نباشند میتوان با استفاده از تکنیک بیوپسی غده لنفاوی سنتینل حین جراحی از ابتلا و یا سلامت غدد لنفاوی اطلاع پیدا کرد و در صورت عدم گرفتاری غدد لنفاوی، آنها را برنداشت تا از ایجاد ورم لنفاوی احتمالی دست در آینده پیشگیری گردد.

درمان سیستمیک:

درمان سیستمیک تمام بافتهای بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. این درمان عمدتا به منظور جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی که احتمالا از طریق جریان خون و سیستم لنفاوی به نقاط دیگر بدن راه یافته اند، انجام میگردد. این درمان ها شامل شیمی درمانی ، هورمون درمانی و تارگت تراپی هستند.

رادیوتراپی:

این درمان با استفاده از انرژی اشعه رادیواکتیو در بافت های مورد نظر منجر به از بین رفتن سلولهای سرطانی می گردد. کاربرد آن:

در ناحیه پستان درمواردی که پستان حفظ شده باشد.

در ناحیه قفسه سینه و بستر غدد لنفاوی در سمتی که تومور پستان وجود داشته است.

در ارگانهای دوردست نظیر استخوان یا مغز درصورتیکه گرفتاری این ارگان ها بوجود آمده باشد.

رادیوتراپی می تواند بصورت اگسترنال و با تاباندن اشعه به بافت از بیرون بدن انجام گردد و یا بصورت اینترنال و با تاباندن اشعه از طریق منبع رادیواکتیو کارگذاری شده در داخل بافت ( در محل قبلی توده سرطانی) حین عمل جراحی و یا پس از خاتمه جراحی در روزهای بعد انجام گردد.