نکته: شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل سایت ارسال نمایید. در اولین فرصت پاسخ سوال شما در این صفحه گذاشته می شود و یا بطور مستقیم پاسخ به ایمیل شما ارسال می گردد.

  • آیا سرطان پستان بیماری واگیردار است؟

پاسخ: خیر . این بیماری واگیردار نمی باشد و تماس با افراد دیگر منعی ندارد.

  • درن محل جراحی در چه زمانی خارج می گردد؟

پاسخ: زمانی که ترشحات درن از حالت خونی به ترشح روشن تبدیل گردد و به مدت دو روز ترشحات آن کمتر از 30 میلی لیتر در روز باشد و با تایید جراح مسئول درن خارج می گردد.

  • در صورت خارج شدن ترشح از اطراف درن چه اقدامی لازم است؟

پاسخ: گاهی عملکرد درن دچار اختلال می شود یا مسیر آن مسدود می گردد و ترشحات از اطراف درن خارج می گردد، در این موارد محل خروج ترشح را با گاز استریل کافی پانسمان نمایید و بدون نگرانی در اولین فرصت جهت ویزیت مراجعه نمایید.